Zpráva auditora - aktivní zemědělec

Nabízím vydání zprávy auditora o dohodnutých postupech, která potvrdí soulad částek ve formuláři „Stanovení celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů pro účely prokázání statutu aktivního zemědělce“ s údaji v účetní evidenci.


Kdo potřebuje zprávu auditora k prokázání aktivního zemědělce?

Povinnost prokázání statutu aktivního zemědělce pro žadatele o dotaci v rámci přímých plateb a plateb na přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti, je legislativně zakotvena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2115 a v nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům.


Pole

© Ing. Jiří Kuba | +420 736 145 615 | info@jirikuba.cz