Daňové poradenství

Poskytuji komplexní daňové poradenství od daňového plánování a optimalizace daňového zatížení, přes zpracování daňových přiznání a hlášení, až po zastupování klientů v daňových řízeních. V rámci daňového poradenství zohledňuji připravované legislativní změny, výkladová stanoviska Generálního finančního ředitelství a poslední vývoj judikatury.

Daňové zatížení představuje významný faktor podnikatelské činnosti. Nedostatečné ošetření daňových rizik může vést k dodatečným nákladům ve formě doměrků daně, penále a úroků z prodlení. Mojí snahou je nabízet klientům taková řešení, která vedou k daňovým úsporám a minimalizují rizika v oblasti daní.


Zpracování daňového přiznání

Zpracovávám přiznání k dani z příjmů právnických osob, dani z příjmů fyzických osob, k dani silniční, spotřebním daním, dani z nemovitostí, dani z převodu nemovitostí, dani dědické a darovací. Součástí zpracování daňového přiznání je také kontrola a prověření správnosti podkladů pro sestavení daného přiznání.


Vyjádření k daňové problematice

Na základě požadavku klienta vypracovávám stanovisko ke konkrétnímu daňovému problému. U složitých daňových případů mohu zpracovat žádost o vyjádření k případu na daňovou správu.


Odklad přiznání k dani z příjmu

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických nebo k dani z příjmů právnických osob lze prodloužit o tři měsíce, pokud daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce. Prodloužení termínu pro podání daňového přiznání poskytne více času pro správné sestavení daňového přiznání.


Informace o změnách zákonů a aktuálních daňových povinnostech

Součástí daňového poradenství je průběžné zasílání zpráv o legislativních změnách a informací o aktuálních daňových povinnostech.

© Ing. Jiří Kuba | +420 736 145 615 | info@jirikuba.cz