Daňový kalendář 2024

 1. leden|
 2. únor|
 3. březen|
 4. duben|
 5. květen|
 6. červen|
 7. červenec|
 8. srpen|
 9. září|
 10. říjen|
 11. listopad|
 12. prosinec

[ nahoru ]

Leden

02.01.2024- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2023
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2023
09.01.2024- spotřební daň- splatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
22.01.2024- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2023
- splatnost paušální zálohy
24.01.2024- spotřební daň- splatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.2024- daň z hazardních her- daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2023
- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2023 a za prosinec 2023
- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023
- spotřební daň- daňové přiznání za prosinec 2023
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok)
31.01.2024- daň silniční- daňové přiznání a splatnost daně za rok 202 3
- daň z nemovitých věcí- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024
- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “ OSS ”)
- daň z přidané hodnoty- režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023
- Oznámení dle DAC7- podání oznámení dle § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
[ nahoru ]

Únor

09.02.2024- spotřební daň- splatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.2024- daň z příjmů- učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023
20.02.2024- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2024
26.02.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za leden 2024
- souhrnné hlášení za leden 2024
- kontrolní hlášení za leden 2024
- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024
- spotřební daň- splatnost daně za prosinec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
- spotřební daň- daňové přiznání za leden 2024
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok)
29.02.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024
[ nahoru ]

Březen

01.03.2024- daň z příjmů- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 (nikoliv elektronicky)
11.03.2024- spotřební daň- splatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2024- daň z neočekávaných zisků- čtvrtletní záloha na daň
- daň z příjmů- čtvrtletní záloha na daň
20.03.2024- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2024
- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023
- splatnost paušální zálohy
25.03.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za únor 2024
- souhrnné hlášení za únor 2024
- kontrolní hlášení za únor 2024
- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024
- spotřební daň- daňové přiznání za únor 2024
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok)
26.03.2024- spotřební daň- splatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
[ nahoru ]

Duben

02.04.2024- daň z neočekávaných zisků- podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024
- daň z příjmů- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023
- daň z příjmů- podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2023
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2023
09.04.2024- spotřební daň- splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
22.04.2024- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024
- splatnost paušální zálohy
24.04.2024- spotřební daň- splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.2024- daň z hazardních her- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024
- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2024
- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024
- spotřební daň- daňové přiznání za březen 2024
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.04.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024
[ nahoru ]

Květen

02.05.2024- daň z neočekávaných zisků- podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
- daň z příjmů- podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10.05.2024- spotřební daň- splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.05.2024- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024
- splatnost paušální zálohy
27.05.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024
- souhrnné hlášení za duben 2024
- kontrolní hlášení za duben 2024
- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024
- spotřební daň- splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
- spotřební daň- daňové přiznání za duben 2024
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)
31.05.2024- daň z nemovitých věcí- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)
- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024
[ nahoru ]

Červen

10.06.2024- spotřební daň- splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
17.06.2024- daň z neočekávaných zisků- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
- daň z příjmů- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.2024- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024
- splatnost paušální zálohy
24.06.2024- spotřební daň- splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za květen 2024
- souhrnné hlášení za květen 2024
- kontrolní hlášení za květen 2024
- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024
- spotřební daň- daňové přiznání za květen 2024
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.06.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
[ nahoru ]

Červenec

01.07.2024- daň z neočekávaných zisků- podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
- daň z příjmů- podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024
- Oznámení CRS (GATCA)- podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Oznámení FATCA- podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024
10.07.2024- spotřební daň- splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
22.07.2024- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024
25.07.2024- daň z hazardních her- daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024
- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024
- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024
- spotřební daň- splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
- spotřební daň- daňové přiznání za červen 2024
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)
31.07.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024
[ nahoru ]

Srpen

09.08.2024- spotřební daň- splatnost daně za červen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.08.2024- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2024
- splatnost paušální zálohy
26.08.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2024
- souhrnné hlášení za červenec 2024
- kontrolní hlášení za červenec 2024
- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2024
- spotřební daň- splatnost daně za červen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
- spotřební daň- daňové přiznání za červenec 2024
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2024 (pokud vznikl nárok)
31.08.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přizn ání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
[ nahoru ]

Září

02.09.2024- daň z nemovitých věcí- splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu s daní vyšší než 5 000 Kč)
- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2024
09.09.2024- spotřební daň- splatnost daně za červenec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
16.09.2024- daň z neočekávaných zisků- čtvrtletní záloha na daň
- daň z příjmů- čtvrtletní záloha na daň
20.09.2024- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2024
- splatnost paušální zálohy
24.09.2024- spotřební daň- splatnost daně za červenec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2024
- souhrnné hlášení za srpen 2024
- kontrolní hlášení za srpen 2024
- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2024
- spotřební daň- daňové přiznání za srpen 2024
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.09.2024- daň z přidané hodnoty- žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2024
[ nahoru ]

Říjen

10.10.2024- spotřební daň- splatnost daně za srpen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
21.10.2024- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2024
25.10.2024- daň z hazardních her- daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2024
- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2024
- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024
- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024
- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2024
- spotřební daň- splatnost daně za srpen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
- spotřební daň- daňové přiznání za září 2024
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2024 (pokud vznikl nárok)
31.10.2024- daň z přidané hodnoty- poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2025, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2024 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2024
[ nahoru ]

Listopad

11.11.2024- spotřební daň- splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.2024- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2024
- splatnost paušální zálohy
25.11.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2024
- souhrnné hlášení za říjen 2024
- kontrolní hlášení za říjen 2024
- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024
- spotřební daň- splatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
- spotřební daň- daňové přiznání za říjen 2024
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.11.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
[ nahoru ]

Prosinec

02.12.2024- daň z nemovitých věcí- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2024
10.12.2024- spotřební daň- splatnost daně za říjen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
16.12.2024- daň z neočekávaných zisků- čtvrtletní neb o pololetní záloha na daň
- daň z příjmů- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.2024- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2024
- splatnost paušální zálohy
27.12.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2024
- souhrnné hlášení za listopad 2024
- kontrolní hlášení za listopad 2024
- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2024
- spotřební daň- splatnost daně za říjen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
- spotřební daň- daňové přiznání za listopad 2024
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2024 (pokud vznikl nárok)
31.12.2024- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
- Ohlášení FATCA/CRS lhůta pro podání ohlášení viz § 13t odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2024
- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2024

Zdroj: Ministerstvo financí ČR Nové okno

© Ing. Jiří Kuba | +420 736 145 615 | info@jirikuba.cz