Ekonomické poradenství

Pomocí ekonomické analýzy podniku nezávisle posuzuji hospodářskou situaci klienta nebo jiného určeného subjektu. Zároveň ověřuji, zda údaje vykazované v účetnictví odpovídají skutečnosti. Součástí hodnotící zprávy může být i doporučení postupů vedoucích ke zlepšení hospodářské situace vyhodnocovaného subjektu.


Příprava žádostí o úvěr nebo leasing

Tato služba zahrnuje zpracování podkladů podle požadavků poskytovatele například banky nebo leasingové společnosti. V první fázi po konzultaci s klientem vyhodnotím podnikatelský záměr. V další fázi připravím potřebnou dokumentaci podle požadavků poskytovatele úvěru nebo leasingu.

© Ing. Jiří Kuba | +420 736 145 615 | info@jirikuba.cz