Vedení účetnictví

Nabízím komplexní vedení účetnictví a mzdové agendy včetně souvisejících služeb, například sestavení účetní závěrky, reporting, zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnného hlášení. V rámci zpracování účetnictví poskytuji základní poradenství k dani z příjmů. Využití mých služeb znamená pro klienta jistotu, že jeho účetnictví je vedeno odborně a správně podle aktuálních účetních předpisů. Vedení účetnictví zajišťuji v mé kanceláři v Příbrami, v Praze nebo přímo u klienta. V případě potřeby provádím rekonstrukci účetnictví za uplynulá období, včetně dodatečných a opravných přiznání.


Účetní dohled ve společnosti, on-line konzultace

Účetní dohled nabízím pro klienty, kteří disponují vlastním účetním oddělením. Základem této služby je pravidelná kontrola účetnictví u klienta. Pravidelnou kontrolou lze předejít závažným omylům a chybám v účetnictví. Součástí této služby jsou on-line konzultace.


Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidence nabízím fyzickým osobám dle jejich potřeb. Daňovou evidenci je možné dle přání klienta zpracovat jednorázově při podání daňového přiznání, měsíčně nebo čtvrtletně.

© Ing. Jiří Kuba | +420 736 145 615 | info@jirikuba.cz